Active filters

FreshAlb- Speca të mbushur me Gjizë 550gr

Price £3.99
Availability: Out of stock

EN: For allergens please see ingredients in Bold  " This product contains CURD CHEESE "

ALB: Për alergjenët ju lutemi shikoni përbërësit me shkronja të theksuara "Ky produkt përmban Gjizë"